Nieuws van de voorzitter

Nieuws van de voorzitter

De vergadering van 21 maart had dit keer veel agendapunten. Niet allemaal even belangrijk, maar er moest wel aandacht aan worden besteed. We hebben onder andere de succesvolle clubkampioenschappen geëvalueerd en zijn vooral tevreden over de saamhorigheid binnen de vereniging.

Besproken zijn de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. Door iedereen zijn toch nog wat op en aanmerkingen geplaatst, zodat we weer aan de slag kunnen om deze wijzigingen door te voeren.

Helaas was onze penningmeester niet aanwezig, maar er is afgesproken dat iedere commissievoorzitter zijn/haar begroting indient ver voor de komende vergadering. De penningmeester kan dit dan meenemen in de integrale begroting van HBV. Deze integrale begroting kunnen we dan bespreken in de komende vergadering en komt dan terug op de Algemene Leden Vergadering op 29 mei.

Een punt van aandacht is de “suikertax”, maar ook de prijsaanpassingen van de bierleverancier, hierdoor komen de kantineprijzen onder druk te staan. Er is afgesproken om de kantineprijzen opnieuw te berekenen en harmoniseren daar waar mogelijk is.

De belastingdienst heeft aangegeven dat we onze inkoopprijzen met minimaal een factor 2,2 moeten verhogen. We gaan toch eens kijken of we deze regel niet los kunnen laten. De prijzen moeten natuurlijk wel “leuk” blijven. Dit betekent natuurlijk wel, als we deze factor loslaten, dat de kantine-inkomsten lager worden en dit heeft dan weer gevolgen voor de begroting. Als we er uit zijn laten we jullie dit natuurlijk weten.

Natuurlijk ook weer de temperatuur van de kantine besproken. De voorzitter van de faciliteitencommissie heeft een “pissige” mail gestuurd naar onze contactpersoon bij Hecon, de onderhoudsfirma. Daar is na 2 weken nog steeds geen antwoord op gekomen. Besloten is om een stevige mail naar de SOHH te sturen, onze verhuurder. We zijn nog in afwachting van zijn reactie.

Ook is de vrijwilligersmarkt en HoornsportXplore ter sprake gekomen. We hebben besloten om hieraan niet deel te nemen.

Tot zover.

Wim Tartaud
Voorzitter