Hoornse Badminton Vereniging

Statuten en reglementen

Bij HBV gelden een aantal regels en afspraken. 

De statuten zijn notarieel vastgelegd. Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd en geactualiseerd tijdens de algemene ledenvergadering. 

Ook overige reglementen zijn hier te vinden. 

  HBV Statuten
Download
  HBV Huishoudelijk Reglement
Download
  HBV Bestuursreglement Alcoholverstrekking
Download