Hoornse Badminton Vereniging

Vertrouwenspersoon

Bij HBV hebben we geen vaste vertrouwenspersoon.

Bij behoefte aan een vertrouwenspersoon kan ieder lid contact opnemen met één van de bestuursleden. Per casus zal het bestuur een vertrouwenspersoon aanwijzen die het meest geschikt lijkt.

Bij een melding of een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik, kan ieder individueel lid ook een beroep doen op de ondersteuningsmogelijkheden die Badminton Nederland biedt. De melding kan gericht worden aan meldpunt@badminton.nl. Dit adres wordt vertrouwelijk uitgelezen door de contactpersoon voor het meldpunt. Dit meldpunt is volledig vertrouwelijk en onafhankelijk.