Hoornse Badminton vereniging

Commissies

HBV is een grote badmintonvereniging. Om alle activiteiten in goede banen te leiden, wordt de vereniging geleid door het bestuur. Het bestuur kan voor specifieke onderwerpen een beroep doen op de commissies die voor die onderwerpen opgericht zijn. Binnen de vereniging zijn de volgende commissies actief.

Jeugd Commissie

De jeugdcommissie houdt zich bezig met alle zaken rondom de jeugdbadmintonners. Tot de taken behoren: regelen van opvang en begeleiding jeugdleden, regelen van jeugdtrainers, organisatie jeugdcompetitie, jeugdtoernooien en de organisatie van diverse jeugdevenementen.

Voorzitter JC Lid JC Lid JC Lid JC / CCP jeugd
Sander Meester
Mail JC
Richard Andriessen

Technische Commissie

De technische commissie is verantwoordelijk voor alle zaken rondom de competitie, zoals inschrijving van teams, teamindelingen, teamgesprekken, etc. Daarnaast heeft zij ook de verantwoordelijkheid voor de aanstelling van de trainers, de indeling van de trainingen, de aankoop en verdeling van de shuttles.

Bestuurslid TC CCP Manager team 1


John Loa
Mail TC
Tiffany McClymont Gezocht
Lid TC
Lid TC
Lid TC

Frederik GlasInge de Jong
Lid TC
Lid TC
Lid TC

Recreanten Commissie

De recreantencommissie houdt zich bezig met alle zaken rondom de senioren recreanten. Tot de taken behoren in ieder geval: opvang nieuwe leden, organisatie speelavonden, toernooien en andere evenementen voor recreanten.

Voorzitter RC Lid RC Lid RC Lid RC
 
 
 
Angelique Jong

Mail RC
  Hugo de Groot
  Sa Suriya
  Carla Schouten

Kantine Commissie

De kantinecommissie is houdt zich bezig met alle zaken rondom de kantine. Tot de taken behoren in ieder geval het voorraadbeheer, barrooster, schoonmaak en controle IVA.

Lid KC Lid KC  
 
 
Jessica Ottenhoff

Mail KC
  Dave Veerman
 

Sponsor Commissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de werving van sponsoren en het onderhouden van de contacten met sponsoren.

Lid SC Lid SC Lid SC
 
 
Vacature
  Vacature
  Vacature