Nieuws van de voorzitter

Nieuws van de voorzitter

Het bestuur was weer bijeen op 15 februari. Het was een vergadering waarin we niet al te veel agendapunten hadden. Uiteraard hebben we het gehad over de belactie voor de Vriendenloterij. Doorgesproken wat er allemaal van ons werd verwacht. Tussen de 8 en 12 leden hebben 2 uur lang geprobeerd andere leden te overtuigen van het nut van deelname aan de loterij voor de vereniging. De belactie is inmiddels achter de rug en heeft naast 28 nieuwe loten ook een flink bedrag opgeleverd. De belactie heeft ons ook geleerd dat er een heleboel telefoonnummers niet meer kloppen. We gaan een actie starten om dit te corrigeren. Al met al een geslaagde avond die HBV een hoop geld heeft opgeleverd.

Ook de Rabo Clubsupport-actie is ter sprake gekomen. Besloten is om hiervoor aandacht te vragen bij de leden. Iemand die een Raborekening heeft kan lid worden van de Rabobank, dit is gratis. Je krijgt dan 1 keer per 3 maanden een blad thuisgestuurd van de Rabobank. Het voordeel voor HBV is dat tijdens de Rabo Clubsupport-actie je mag stemmen op een aantal verenigingen en wij hopen natuurlijk dat dit HBV is. Hoe meer stemmen je krijgt als vereniging hoe meer geld je krijgt. Ik weet uit ervaring dat een vereniging van 20 leden, toch al een aantal jaren € 180,- heeft gekregen. Als HBV moeten wij minimaal zo’n bedrag toch ook kunnen halen.

We gaan ook een draaiboek maken voor het spelen op een andere locatie. De afgelopen keer is dit qua organisatie maar net goed gekomen mede dankzij de inzet van Angelique.

Tot zover

Wim Tartaud
Voorzitter