Huishoudelijke mededeling

Huishoudelijke mededeling

Gladde speelvloer

De afgelopen weken is er veel gemopperd over de gladde speelvloer in de sporthal. Omdat de school het schoonmaakbudget beheert is er met hen overleg geweest wat geresulteerd heeft in een extra intensieve schoonmaakbeurt. Afgelopen weekend was de vloer dan ook minder glad en daardoor beter bespeelbaar. Regelmatig extra of intensievere schoonmaakbeurten betekent ook een zwaardere belasting van het budget en dat zit er niet in. Kortom, als het weer erg glad wordt, zal de Facilitare Commissie bij de school moeten aankloppen om een intensieve reinigingsbeurt maar ook de vereniging zelf kan er aan bijdragen door vóór het spelen de zaal te vegen. Dat scheelt echt!

Temperatuur in de sporthal

Het zal menigeen niet zijn ontgaan dat het in de kantine erg koud is maar in de sporthal daarentegen veel te warm. Dat probleem is vorige maand door het bestuur al besproken met de verhuurder en dat heeft als tijdelijke oplossing geresulteerd in heaters in de kantine. Daarmee is het warmteprobleem in de sportzaal nog niet opgelost. Er is besloten uit oogpunt van energieverspilling en om de temperatuur in de sporthal draaglijker te maken om de verwarming geheel uit te schakelen. Maar … er gloort hoop. Momenteel wordt er door Hecon en een aannemer op het gebied van klimaattechniek gewerkt aan een definitieve oplossing zodat we zowel in de hal als in de kantine weer normale temperaturen kunnen verwachten.