Nieuws van de voorzitter

Nieuws van de voorzitter

Het bestuur was weer bijeen op 18 april. Deze vergadering stond vooral in het teken van de ALV op 29 mei en deze begint om 20.00u in de kantine van HBV. In onze vergadering hebben we gekeken naar de deelbegrotingen van de verschillende commissies. Deze deelbegrotingen worden dan door de penningmeester meegenomen in de algemene begroting voor het seizoen 24/25. We waren hier nog niet helemaal uitgekomen en daarom hebben we besloten om een extra vergadering op 8 mei in te lassen.

Ook hebben we gekeken naar de nieuwe statuten en een aangepast huishoudelijk reglement. Er waren nog wat op- en aanmerkingen en deze worden verwerkt. We willen beide documenten ter kennisgeving aan de ALV aanbieden, zodat we, als er geen opmerkingen van de leden zijn, deze in de septembervergadering in stemming kunnen brengen. De statuten kunnen dan naar de notaris en worden dan officieel vastgelegd.

In het oude HHR stonden nog de beschrijvingen van de vorige commissies, deze zijn vervangen door de beschrijvingen van de huidige commissies. In statuten is de leeftijd van een senior lid gewijzigd van 16 jaar naar 18 jaar.

De inkoopprijzen worden door onze leveranciers verhoogd. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om de kantineprijzen aan te passen. In onze vergadering is hier wel naar gekeken, maar we gaan dit toch nog een keer tegen het licht houden. Mochten de prijzen gewijzigd worden, dan laten wij dit natuurlijk weten.

We zien nog steeds grote leegtes op het barrooster schema. De sociale controle, zoals wij die als bestuur voor hadden, blijkt niet te werken. Graag willen we met u op de ALV hierover van gedachte wisselen, zodat we een goede oplossing vinden voor deze uitdaging. Het staat in het huishoudelijk reglement dat eenieder die 18 jaar of ouder is, 2 bardiensten per seizoen moeten draaien.

Tot slot wil ik wijzen op de opzegdatum van 1 juni. U dient zich schriftelijk/mail voor deze datum af te melden. Wij hopen natuurlijk dat niemand opzegt. Het is natuurlijk een leuke sport en HBV is een gezellige vereniging. Zegt u niet voor 1 juni op, dan bent u weer een jaar lang lid van HBV.

Tot zover.

Wim Tartaud
Voorzitter