Nieuw bestuur van HBV van start

Nieuw bestuur van HBV van start

Na de ALV in september zijn er veel wijzigingen geweest in het bestuur. De eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling zit er inmiddels op. 

Voor alle contactgegevens van de bestuursleden: klik hier

Binnenkort zullen er ook foto’s van de bestuursleden in de kantine hangen, zodat alle leden weten wie ze kunnen aanspreken!

Hierbij een overzicht van de bestuursleden. 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

De nieuwe voorzitter is Wim Tartaud. Hij is al eerder voorzitter geweest van HBV en brengt dus de nodige ervaring mee! Wim speelt zelf meestal op de dinsdagavond.

Onze secretaris is Maurice Kohlbrugge, hij is al een paar jaar actief in deze functie. Zelf speelt hij op de maandag en woensdag en speelt competitie in team 5.

Maarten Veerman is aangebleven als penningmeester en beheert ook de ledenadministratie. Maarten speelt zelf op maandag en woensdag en speelt competitie in team 3.

Voorzitters Commissies

De voorzitters van de 4 commissies binnen HBV sturen de werkgroepen aan en zijn ook onderdeel van het bestuur.

De Badminton-Commissie wordt geleid door Frederik Glas. Hij stuurt de werkgroepen aan die gaan over de competities, trainingen en shuttles. Frederik speelt zelf meestal op maandag, dinsdag en woensdag en is reservespeler voor de competitie.

De Communicatie-Commissie wordt voorgezeten door Erseline Mayer. Zij stuurt de werkgroep Gastheren/Gastvrouwen aan, alsmede de werkgroep website. Erseline is verantwoordelijk voor de interne communicatie binnen HBV. Zij speelt zelf meestal op dinsdag, donderdag en zondag. 

De Activiteiten-Commissie wordt aangestuurd door Rico Klaassen Bos. Alle toernooien en activiteiten en de planning daarvan vallen onder zijn hoede, waarbij de uitvoering natuurlijk ligt bij de verschillende werkgroepen. Rico speelt zelf meestal op maandag en woensdag en is competitiespeler in team 1.

De Faciliteiten-Commissie wordt tijdelijk aangestuurd door Dick van Hout. We zijn blij dat hij het bestuur compleet maakt en hij gaat over een paar maanden beslissen of hij deze functie voor langere tijd wilt bekleden. De werkgroepen kantine, schoonmaak en beheer sporthal vallen onder zijn hoede. Dick speelt zelf op de dinsdagavond.