Van de voorzitter

Van de voorzitter

In de vergadering van 8 mei hebben we de ALV voorbereid. We hebben nogmaals gekeken naar de begroting 24/25 en hebben daarin nog een aantal kleine wijzigingen aangebracht.

De ALV op 29 mei was voor het bestuur een grote teleurstelling, maar daar hebben jullie al een mail over gekregen. De opzet was anders dan alle vorige ALV’s. We hadden voor de pauze/discussieronde waarin de stukken werden toegelicht. Er werd geprobeerd om zoveel mogelijk alleen informatie en toelichting op de stukken te geven, zonder inhoudelijk in te gaan op de stukken. De bedoeling is om vragen en opmerkingen etc. na de discussieronde te beantwoorden.

In de discussieronde met het bestuur of onderling tussen de leden is wat mij betreft geslaagd en zeker voor een volgende vergadering toepasbaar. Volgens mij was dit een goede invulling en kwam er wat meer “swung” in de vergadering en was het niet alleen zitten en aanhoren.

De statuten en huishoudelijk reglement werden besproken en hier en daar moeten we nog wat punten aanpassen. Voor de inhoudelijke beschrijving van de continuïteit commissie moet wat uitgebreider beschreven worden in het HHR. We hopen natuurlijk hier nooit een beroep op te moeten doen.

Natuurlijk kwam ook de nieuwe opzet van de contributiesystematiek ter sprake. Met deze nieuwe opzet van de contributiebepaling wilden we transparanter zijn. De administratie is hier ook anders voor ingericht, zodat we een beter inzicht krijgen. Het is nu meer een cafetaria model, zodat je kan zien wat je betaald voor wat je afneemt. Ook de voorlopige begroting 24/25 werd besproken en goedgekeurd door de vergadering

In de afgelopen ALV in september was er nog een vacature van voorzitter faciliteiten commissie. Na deze vergadering is deze positie ingevuld door Dick van Hout, aangezien dit een bestuursfunctie is, moest Dick nog officieel benoemd worden door de ALV en is ook gebeurd.

In juni zullen we een laatste vergadering voor de vakantie hebben en ook daar hoop ik dan weer verslag van te doen.

Tot zover.

Wim Tartaud
Voorzitter