Nieuws van de voorzitter

Nieuws van de voorzitter

We willen een nieuwe rubriek introduren en wel het onderwerp “Van de voorzitter”.
In deze rubriek wil ik de leden meenemen in het reilen en zeilen van de vereniging.
Ik kan mij voorstellen dat leden soms denken hebben we wel een bestuur, wat doen ze, we horen niets van ze.
Dat wil ik in de toekomst voorkomen door te vertellen waar het bestuur zoal mee bezig is.

De eerste vergadering was op 26 oktober, we houden deze normaal op de 3e donderdag van de maand, was een vergadering met een hele lange agenda. Niet zo gek, want als nieuwe voorzitter spring je toch op een rijdende trein en moesten veel dingen uit het verleden de revue passeren.

Een aantal agendapunten waren: contractverlenging SOHH (onze verhuurder), het instellen van een vertrouwenspersoon, Statuten en Huishoudelijk Reglement, Bestuursreglement Alcohol verstrekking.
Het contract met SOHH loopt 5 jaar en is aan verlenging toe. We komen hier in de ALV van mei bij jullie op terug. Uiteindelijk met de ledenvergadering toestemming geven om dit contract weer te verlengen.

We vonden het toch beter om een vertrouwenspersoon binnen de verenging te zoeken. Nu maken we gebruik van de bond, maar dit kan toch een drempel opwerpen om hiernaartoe te gaan.
We hebben iemand op het oog en we zullen hier later nog mededeling over doen.

Ook de statuten en Huishoudelijk Reglement zijn aan vernieuwing toe vanwege onze nieuwe structuur. Hier hoop ik ook in de ALV van mei bij jullie op terug te komen. Ook hier moeten jullie weer toestemming voor geven.

Ook moest er een nieuw bestuursreglement Alcohol verstrekking in sportkantines komen.
Ook de vergunning voor de kantine moest aangepast worden.
Door het vertrek van één van de leidinggevenden op de vergunning moest er een nieuwe leidinggevende gevonden worden. Dit is gelukkig gelukt. Dit is geworden Jerney Huijsman. Nu kunnen we de nieuwe vergunning aanvragen bij de gemeente.

Na de ingrijpende verandering binnen HBV door het Samen1 project willen ook hier meer aandacht aanbesteden richting de leden. We hebben een geweldige ommezwaai gemaakt, maar nu moeten we jullie natuurlijk wel op de hoogte houden van het verloop van deze ommezwaai.

Tot zover even mijn bijdrage voor nu. Ik hoop op regelmatige basis, ik probeer na iedere bestuursvergadering, bij jullie terug te komen.

Tot slot wens ik u en de uwen een sportief, maar vooral een gezond 2024 toe en wellicht zien we elkaar op 7 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Wim Tartaud
voorzitter