Van het bestuur!

Van het bestuur!

Beste HBV-ers,

Het seizoen 21-22 is al weer een aantal weken onderweg, hoog tijd om jullie bij te praten op een paar belangrijke zaken. In de eerste plaats natuurlijk fijn dat iedereen weer met nieuwe energie op de baan kan staan, we wensen jullie een mooi seizoen en lekker spelen!

Welkom nieuwe leden!

Direct vanaf de start in augustus krijgen we nieuwe inschrijvingen van enthousiaste sporters en dit loopt nog steeds door. Dit kunnen we als club na de stille Corona-periode heel goed gebruiken. Fijn dat jullie HBV komen versterken en veel sportief speelplezier toegewenst.

Inschrijving activiteiten bij start seizoen

Zowel bij de teammeetings voor de competitie en jeugd als bij het uitdelen van de speellabels aan de recreanten is aandacht gevraagd voor het meedoen aan de organisatie van activiteiten voor de club. Inschrijven kan nog steeds, als je iets extra wilt doen meld je dan aan bij de commissie van jouw spelersgroep. Zo zijn er hulpkrachten bij de diverse trainingen, het draaien van bardiensten, de begeleiding van nieuwe leden, helpen bij het schoolbadminton. Een aparte vermelding voor de ploeg die de kantine-schoonmaak regelt is hier op z’n plaats:

Schoonmaakploeg kantine

Vanaf eind vorig seizoen hebben we de schoonmaak van de kantine opgepakt met een aantal vrijwilligers. Het was even zoeken naar een goede verdeling maar dit loopt met een duidelijk rooster inmiddels prima. Een dik complimentvoor de organisatoren én voor de vrijwilligers die dit samen doen voor de club. (Elma, Richard en Martien)

Nieuwe afspraken Corona

Per 25 september zijn we als vereniging verplicht om het zogenaamde CTB (coronatoegangsbewijs) te scannen om toegang te geven aan:

–        Leden en bezoekers die plaats willen nemen in de kantine

–        Bezoekers die aanwezig willen zijn bij de wedstrijden van team 1

We hebben per mail al een oproep gedaan aan alle leden om hier aan mee te werken. Zo kunnen we laten zien dat we als HBV ons best doen om verantwoord én gezellig te blijven sporten. De ervaringen zijn positief, het scannen verloopt soepel.

Samenstelling bestuur en open stoel

Bij de ALV voor de zomer zochten we nog kandidaten voor het secretariaat en voor algemeen bestuurslid. Het secretariaat hebben we kunnen oplossen door het aanbod van Dick van Hout om diverse regelzaken aan te pakken die bij het secretariaat horen. Met dit aanbod zijn we superblij, Maurice blijft nu op de post van secretaris en Dick ondersteunt hem zonder zelf in het bestuur zitting te nemen.

We waren blij met de aanmelding van Jasper Kager als algemeen lid, maar dat was van korte duur omdat Jasper – fantastisch voor hem! – een baan voor meerdere jaren kreeg in het buitenland. Gefeliciteerd en succes Jasper! Wij doen hier een oproep wie de zetel van algemeen bestuurslid zou willen overnemen, je kunt daarbij zelf kijken naar een onderwerp waarmee je bij wilt dragen aan de club. Zolang er geen vast nieuw lid in het bestuur is, hebben we een “open stoel”: wil je een plan inbrengen bij de bestuursvergadering dan ben je welkom. Het bestuur vergadert elke 3edonderdag van de maand.

Probeerbadminton vanaf 7 oktober

HBV heeft zich als vereniging opgegeven om mee te doen aan de landelijke activiteit van het Probeerbadminton, opgezet vanuit Badminton Nederland. Mede dankzij een aantal actieve leden die hebben geholpen met de promotie (o.a. flyeren en posters verspreiden) hebben zich inmiddels 16 kandidaten aangemeld. Vanaf donderdag 7 oktober 19:30 uur krijgen zij 10 lessen die verzorgd worden door John Loa en Hung Pham, met Maarten Veerman als back-up. Top dat jullie dit oppakken en we hopen natuurlijk dat we hiermee nóg 16 nieuwe leden kunnen verwelkomen.

We hebben nog vrijwilligers nodig met ideeën en wat tijd om de nieuwkomers te begeleiden.

Kom zaterdag 6 november!

Op die dag rekenen we op veel aanloop bij de club. Een groot aantal competitieteams speelt dan thuis, waaronder ook het Eredivisie Team 1. Genoeg mooie wedstrijden om te komen kijken. 

Maar daarnaast is er een bijzondere extra reden om te komen. In de tijd tussen de middag-en avondwedstrijden staan we stil bij de deelname aan de afgelopen Paralympics van Megan Hollander.

Megan zal zelf aanwezig zijn en natuurlijk zetten we haar dan als HBV nog een keer in het zonnetje.

Dat zal ergens tussen 17:00 en 18:00 uur zijn.

Samen1: presentatie op ALV donderdag 2 december

Voor de vakantie heeft een groot aantal leden de uitgezette enquête ingevuld. De werkgroep Samen1 is nu bezig om de resultaten op een rij te zetten en te vertalen naar een concreet plan van aanpak, dat gepresenteerd zal worden tijdens de ALV van december.

Statiegeld bij HBV

Sind 1 juli jl. verandert het statiegeldsysteem op petflessen van frisdranken en waters. Veranderingen op hoofdlijnen:

·       €0.15 statiegeld op kleine petflessen van frisdranken of waters (niet sap, zuivel of siroop)

·       Grote flessen blijven onderdeel van het systeem met €0.25 statiegeld

·       Flessen krijgen een nieuwe EAN-code & statiegeldfles-logo op het etiket.

Wat houdt dit in voor HBV?

Sinds deze maand hebben we de prijzen met € 0.15 verhoogd op het assortiment petflessen. Dit geldt voor:

·       AA petfles (33cl)

·       AA Sportwater (50cl)

·       Bar le Duc water blauw/rood (50cl)

HBV is niet verplicht om zijn flessen in te nemen en statiegeld uit te betalen; sportlocaties vallen onder de vrijwillige innamepunten.

Wel is HBV bereidt om deze flesjes in te nemen. De opbrengt van het statiegeld komt in de kas van HBV. Een kleine sponsering van onze leden naar de club toe. Doe jij mee?

De inname bak staat nu naast  de ingang van de hal naast de dames toilet.

Als laatste: de “wist je dat”-jes:

Wist je dat…

–         De bouw van de nieuwe hal gestaag vordert en we in gesprek zijn met de verhuurder over de mogelijkheden die dit volgend jaar kan bieden voor HBV.

–         We in het weekend van 25-26 september een rondje ‘technische gebreken’ hebben gedaan en dit doorgegeven hebben aan de verhuurder met verzoek tot spoedige reparatie. 

–         Je zelf ook meldingen over kapotte zaken (lichten, kranen, verstopte afvoeren) kunt doorgeven bij de kantinecommissie: kc.hoornsebv@gmail.com

–         Er door Copernicus een ander schoonmaakbedrijf is ingezet voor de hal, kleedkamers en douches. Ook opmerkingen hierover kunnen worden doorgegeven.

–         HBV een aantal basisscholen heeft benaderd om na de herfstvakantie weer badmintonlessen te gaan geven, als je wilt meedoen in de trainerspool kun je je aanmelden bij Gerda Binnerts of Anne de Valk.

Het bestuur:  

Sander-John-Angelique-Maurice-Nils-Anne