Projectgroep voor HBV: Samen1

Projectgroep voor HBV: Samen1

HBV heeft al een behoorlijke geschiedenis en er is veel veranderd de laatste jaren.

Afgelopen periode zijn er veel goede en behaalde doelen geweest. De komende tijd staat er echter één doel centraal: de vereniging meer één maken en werken aan het clubgevoel.

Hiervoor is er een stuurgroep samengesteld. Samen met alle leden van HBV willen we als stuurgroep dit jaar een mooi en ambitieus doel bereiken:

“HBV, één vereniging waar je trots op kunt zijn!”

Meer informatie tijdens de ALV van 20 mei 2021.