Vertrouwenspersoon

Bij HBV hebben we geen eigen vertrouwenspersoon. Bij een melding of een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik, kan ieder individueel lid een beroep doen op de ondersteuningsmogelijkheden die Badminton Nederland biedt. De melding kan gericht worden aan meldpunt@badminton.nl. Dit adres wordt vertrouwelijk uitgelezen door de contactpersoon voor het meldpunt. Dit meldpunt is volledig vertrouwelijk en onafhankelijk.