Bestuur

Het bestuur van de Hoornse Badmintonvereniging bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met de voorzitters van drie hoofdcommissies (TC, RAC en JC) en eventuele extra leden. 

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Anne de Valk

Secretaris

Maurice Kohlbrugge

Penningmeester

Nils van Hoegee


Bestuursleden commissies

Lid TC

John Loa

Lid RAC

Angelique Jong

Lid JC

Sander Meester


Algemeen lid

Mandy Dekker