Hoornse Badminton vereniging

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail te worden gedaan bij de ledenadministratie vóór 1 juni.
Bij opzeggen ná deze datum wordt het contributiebedrag voor het volgende seizoen in rekening gebracht.

Restitutie is niet mogelijk.