In memoriam John Ruiter – HBV-er en Lid van verdienste

In memoriam John Ruiter – HBV-er en Lid van verdienste

Een groot verlies, uiteraard in de eerste plaats voor de familie en naasten, werk, vrienden, alsook voor HBV. In John verliezen we een echte HBV-er.

Hij heeft veel betekend voor HBV op diverse vlakken, met name voor de recreanten.
John is meer dan 30 jaar lid geweest van HBV, een fanatiek speler en meester in de dropshots.

Aanvankelijk was hij samen met Ingrid actief in de – toen nog- donderdagavond RAC.
In 2007 heeft John het penningmeesterschap op zich genomen en die rol voor een aantal jaren uitstekend vervuld. Met name de financiële kennis van John heeft HBV geholpen in, destijds door de asbest-periode, financieel zware tijden.

Nadat John het penningmeesterschap weer had overgedragen, heeft hij op de achtergrond steeds de zittende penningmeester en bestuur op de achtergrond bijgestaan op financieel gebied.
John is daarna tot de RAC toegetreden. Vanwege drukte en tijd is toen afgesproken dat John de bestuursvergaderingen zou bijwonen namens de RAC, terwijl Hugo de organisatie van recreanten-toernooien op zich nam. Waaraan o.a. John dan weer de nodige hulp verleende.

Ook heeft hij, samen met zijn gezin, het op zich genomen om “sleuteladres” te zijn. Dit hield in dat voor het openen van de hal de sleutel en het wisselgeld opgehaald moest worden
bij John en na het sluiten van de kantine moest de sleutel en het wisselgeld weer worden ingeleverd bij het huisadres. John zorgde altijd voor een kloppende kas. Voorwaar geen gemakkelijke taak.

Na weer een inspannende avond, werd tijdens het douchen regelmatig de problematiek binnen HBV besproken. In deze periode hebben we het Open mixtoernooi opgestart en de dinsdagavondtoernooitjes. Ook kwamen we hier op het idee om een Open Dubbeltoernooi op te starten, dat hadden we als HBV nog niet. Aan de bar werden de details en de taakverdeling besproken.

John was ook altijd bereid de nodige hulp en steun te verlenen.
Voor zijn verdiensten voor HBV is hij onlangs nog benoemd tot Lid van verdienste.

Wij hebben hem leren kennen als een ontzettend fijn persoon, behulpzaam, aardig, kundig.
We gaan hem enorm missen, de aanwezigheid, de hulp, de humor en de gezelligheid bij een drankje aan de bar….

Ingrid en de kinderen heel veel sterkte gewenst.

Mede namens leden en bestuur van HBV,

Hugo de Groot, Wim Tartaud, Anne de Valk