Hoornse Badminton vereniging

Historie

In september 1956 kreeg een aantal badmintonspelers speeltijd toegewezen in de toen nieuwe gymzaal aan de Tweeboomlaan in Hoorn. De benodigde attributen werden aangeschaft en de Hoornse Badmintonvereniging ging met 7 leden van start.

De belangstelling voor badminton was destijds groot, het ledenbestand groeide in de loop der jaren drastisch en zo werd HBV de eerste vereniging die over een accommodatie met eigen kantine beschikte. In de jaren 80 groeide HBV uit tot één van de grootste sportverenigingen van Hoorn en één van de grootste badmintonverenigingen van Nederland met meer dan 600 leden.

In het jaar 2007 sloeg het noodlot toe, er werd asbest gevonden in het scholencomplex en ook in de kantine. De accommodatie werd met de grond gelijk gemaakt. Een crisis ontstond. Er zou een nieuwe hal worden gebouwd, maar de vereniging zou een eigen kantine, zo belangrijk voor de clubinkomsten, zelf moeten betalen. Met veel inzet en uiteindelijk hulp van de gemeente werd een oplossing gezocht voor de bouw van de nieuwe hal en kantine die in oktober 2008 gerealiseerd werd.

De crisisperiode 2007/2008 heeft veel leden gekost, nog maar niet te spreken van de vele teams die degradeerden vanwege geen tot weinig trainingsuren. Samen met veel enthousiaste vrijwilligers wordt nu hard gewerkt om van de Hoornse Badmintonvereniging weer een grote vereniging te maken en weer het aanzien te geven wat deze club verdient.

Na deze crisisperiode zijn er sportief gezien in de laatste jaren wel enorme successen geboekt. Na een aantal promoties kreeg HBV de kans om – voor het eerst in het bestaan van de vereniging – in het seizoen 2016/2017 mee te doen aan de Eredivisie, het hoogste niveau van Nederland. Deze onverwachte promotie leidde tot een bijzonder, maar teleurstellend seizoen in de Eredivisie. Het eerste team degradeerde terug naar de Eerste Divisie.

Er werd versterking gehaald en op eigen kracht werd promotie afgedwongen naar de Eredivisie, door met verve kampioen te worden. HBV keert met hoge verwachtingen terug in de Eredivisie 2018-2019.