HBV Samen 1! – Het HBV van de toekomst

HBV Samen 1! – Het HBV van de toekomst

Vorige week donderdag is er met een grote groep enthousiaste leden nagedacht over hoe HBV naar een hoger niveau getild kan worden. Dit naar aanleiding van een onderzoekstraject dat vorig jaar gestart is binnen de vereniging: HBV samen 1!

Enige tijd geleden heeft de werkgroep een leden enquete verstuurd om te kijken wat er allemaal goed gaat binnen de club, maar ook waar de verbeterpunten liggen. Maar liefst 70% van alle leden heeft de enquete ingevuld, wat aangeeft wat een betrokken leden HBV heeft! In de antwoorden van de enquete zag de werkgroep dat de leden zich thuis voelen bij de club en met plezier op de baan staan. Maar er zijn ook een aantal uitdagingen geconstateerd;

  • De communicatie tussen en vanuit de verschillende commissies kan geoptimaliseerd worden;
  • De sfeer tussen verschillende groepen binnen HBV kan beter.

Onder leiding van Lutger is er in verschillende groepjes nagedacht over de uitdagingen waar de club voor staat. Er is bijvoorbeeld nagedacht over een smoelenboek van de verschillende commissie leden in de kantine en het organiseren van toernooien voor de hele club.

Om deze ideeën verder uit te werken zijn er een aantal betrokken leden opgestaan en zijn er 2 stuurgroepen gevormd. Zij gaan zich komende tijd verder verdiepen in de uitdagingen en daarbij ook de eventuele oplossing.

Wil jij ook meedenken over verbeteringen binnen de club? Geef dit door via communicatie@hoornse-bv.nl en wij zorgen ervoor dat je in contact komt met de stuurgroepen!