Bouw extra hal gestart

Bouw extra hal gestart

De Copernicusschool heeft behoefte aan extra zaalruimte. Vorig jaar al informeerde onze verhuurder (de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn – SOHH) of HBV eventueel ook interesse had in het gebruik van die extra ruimte, 3 velden groot. We hebben aangegeven dat we op zich meer dan genoeg hebben aan de huidige zaal, maar dat het wel handig kan zijn bij toernooien en wellicht voor de Eredivisie-wedstrijden, als er dan tenminste een tribune aanwezig is.

In de tussentijd is er een omgevingsvergunning aangevraagd, lag er een tekening en wordt er nu echt gestart met de extra hal: de hal komt op de plek van “ons” buitensport-veldje.

In een overleg met SOHH en de architect zijn onze wensen nogmaals naar voren gebracht. Zo blijven de ramen aan de achterkant van de kantine deels behouden (met veiligheidsglas) zodat je vanuit de kantine in de sportzaal kunt kijken. Over de mogelijkheden van een tribune hebben we nog overleg met de gemeente, omdat dat een dure voorziening is.

Ook aan de buitenzijde verandert er wat, maar onze fietsenvoorziening blijft behouden op een andere plek.

De extra hal krijgt een eigen ingang en kleedkamers, maar wordt ook bereikbaar via de bestaande hal.  De aannemer is afgelopen week. Deze week worden de palen geheid. 

Er komt 1 zaalgedeelte bij, met berging en kleedkamers en een aparte ingang aan de kant van de weg. De klimwand blijft en daarnaast komt een deur naar het nieuwe gedeelte. Vanuit de kantine kun je straks door de ramen het nieuwe gedeelte inkijken. 

Volgens de aannemer kan de sporthal tijdens de verbouwing gewoon in gebruik blijven.

Na de bouwvak wordt er direct gebouwd. Men mikt op ingebruikname februari/maart 2022. Na de zomer praat HBV verder met de verhuurder over mogelijkheden om de extra hal in te kunnen zetten bij bijvoorbeeld toernooien.

Via de website houden we u op de hoogte van de vorderingen van de bouw.