Bericht van het bestuur m.b.t. corona

Bericht van het bestuur m.b.t. corona

Vanavond is er een persconferentie over de coronamaatregelen geweest.

Er is hierbij een maatregel genoemd die ons als club bijzonder hard treft:

Vanaf 6 november dient bij alle georganiseerde activiteiten het “coronatoegangsbewijs” gescand te worden.

Daarom zal vanaf deze datum gelden dat tijdens competitiewedstrijden, trainingen, vrijspeelavonden en andere georganiseerde activiteiten zonder geldige QR-Code er geen toegang kan worden verleend tot de hal. Dit geldt voor zowel spelers als voor toeschouwers van 18 jaar en ouder.

De leden zullen door hun eigen commissies op de hoogte worden gesteld van de details.

Wij willen als HBV onze verantwoordelijkheid blijven nemen en bijdragen aan het tegengaan van de Corona-besmettingen. Vanuit het bestuur doen we opnieuw een beroep op ieders gezond verstand en op de actieve medewerking van spelers, trainers, ouders, commissieleden, bezoekers aan het uitvoeren van de controleverplichting die HBV als vereniging heeft.

Iedereen alvast bedankt voor de medewerking,

Namens het bestuur

Secretaris Hoornse BV