Nieuwe Voorzitter en Penningmeester stellen voor!

Nieuwe Voorzitter en Penningmeester stellen voor!

Met een unanieme uitslag op de laatste ALV zijn Angela van Mourik en Maarten Veerman toegetreden tot het bestuur. Angela neemt Anne de Valk over als Voorzitter en Maarten neemt Nils van Hoegee over als Penningmeester.

Ook via deze weg willen wij Anne en Nils bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren.

Om Angela beter te leren kunnen stelt ze zich kort voor:

Mijn naam is Angela van Mourik. Ik ben 33 jaar oud, moeder van twee dochters en ik werk als Product Manager bij Mercash. 

Ik speel sinds mijn 17e bij HBV, na een overstap vanuit BV Oisthusen. Ik heb hier een aantal jaar competitie gespeeld en in die periode ook de website van HBV beheerd. Daarnaast heb ik een landelijke badmintonwebsite gemaakt met een forum en waar wat topspelers zoals Dicky Palyama en Jürgen Wouters destijds ook blogs voor hebben geschreven. 

Sinds vorig jaar speelt mijn jongste dochter op de zaterdagochtend en ben ik ook de jeugdcommissie ingestapt. Ik ben zelf vanaf januari weer begonnen met spelen op de dinsdagavond.  

Ik ben trots op onze vereniging dat we goede stappen maken om de club als één geheel te laten voelen en dat we qua ledenwerving op zowel jeugd als senioren niveau mooie slagen maken. Ik bewonder dat we al jaren goed meedoen aan de top, ook al hebben we qua ledenaantal betere tijden gehad.  

Ik hoop dat iedereen de komende jaren zijn steentje wil (blijven) bijdragen aan het succes van de club. 

Mail me of spreek me vooral aan als je ideeën of suggesties hebt voor de club.