ALV 29 september

ALV 29 september

Langs deze weg het bestuur graag alle leden uitnodigen voor de ALV op 29 september 2022. 
De agenda en de benodigde stukken zijn op te vragen via secretaris@hoorne-bv.nl

Deze ALV zal in het teken staan van:
–    Het financieel afsluiten van het seizoen 2021-2022
–    Vaststellen definitieve begroting seizoen 2022-2023
–    Het aftreden en aanstellen van nieuwe bestuursleden
–    De verslagen van de commissies.

Groet,

Het bestuur