· 

Corona update

Beste leden,

 

Helaas zijn er gisteren tijdens de persconferentie van Minister-President Rutte en Minister de Jong een strenger pakket maatregelen afgekondigd.

 

Wat betekenen deze nieuwe maatregelen voor onze club:

 

  • Alle sportkantines gaan dicht.
    Het primaire doel is om het badmintonnen door te laten gaan maar ook te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Het doel van deze maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook onze kantine. 
  • Er mag geen publiek aanwezig zijn (trainingen én wedstrijden)
    Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel. Uiteraard geldt dat ook voor vrijwilligers met een ondersteunende taak en bijvoorbeeld scheidsrechters. ”Rij-ouders” van jeugd t/m 17 jaar van bezoekende teams maken onderdeel uit van het begeleidingsteam van de spelers en mogen wel aanwezig zijn.
  • Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen.
    Na afloop van het badmintonnen geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat de speler na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Deze maatregelen zullen in ieder geval de komende 3 weken gelden. Daarnaast blijven de ‘gewone’ afspraken nog steeds gelden. Oftewel schrijf je in bij de ingang van de hal, desinfecteer je handen bij binnenkomst, houd je aan de looproutes, let op de 1,5 meter naast de badmintonbaan.

 

Het bestuur van HBV