· 

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van HBV nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op 6 september.

 

Wij hopen dat alle leden om 20.00 aanwezig zijn in de kantine.

 

Hieronder is de agenda geplaatst. De bijlagen zijn naar de leden gemaild en de financiële stukken zijn bij de penningmeester op te vragen.

 

Er kan op 6 september niet worden gebadmintond. De trainingen op donderdagavond zullen een week later, op 13 september, van start gaan.