· 

Penningmeester Gezocht

 

Vanaf september bekleed ik een nieuwe functie op mijn werk en ga ik 2 studies volgen. Helaas zorgt dit ervoor dat ik niet meer in de gelegenheid ben om als penningmeester van HBV door te gaan. Ik blijf wel actief bestuurslid van HBV en ga andere kleinere taken op mij nemen.
 
De taken van de penningmeester zijn in grote lijnen:
- Contributies innen
- Betalingen doen zoals de huur, abonnementen en inkopen van de kantine
- Nieuwe leden aanmelden en oude leden afmelden
- De boekhouding van HBV bijhouden
- Jaarlijks een begroting opstellen voor het komende seizoen
 
Ik hoop dat er snel iemand optreedt die deze belangrijke taak op zich wilt nemen!
 
Met sportieve groet van Joy.