· 

Nieuwe voorzitter en penningmeester

Afgelopen woensdag is de Algemene Leden Vergadering gehouden in de kantine van HBV.

 

Er waren voor het eerst sinds jaren voldoende leden aanwezig om onmiddellijk te kunnen starten met de vergadering. Het bestuur legde verantwoording af voor het beleid van het afgelopen jaar en uiteraard werden de financiële gezondheid en de sportieve ambities van de club besproken.

 

Wim Tartaud trad af als penningmeester en werd met applaus bedankt voor zijn jarenlange inzet in het bestuur. Hetzelfde gold voor John Ruiter, die aftrad als Voorzitter RAC; en Remco Schipper, aftredend Voorzitter JC.

 

Na een jaar zonder voorzitter, heeft HBV eindelijk weer iemand aan het roer: Nick Eijssens stelde zich kandidaat en werd gekozen tot voorzitter van HBV. Daarnaast werd Joy Duinmaijer gekozen als opvolger van Wim Tartaud als Penningmeester. Anne de Valk blijft als Secretaris en samen vormt dit drietal het Dagelijks Bestuur.

 

Verder neemt Carla Schouten de taken van John Ruiter over als Voorzitter RAC. Zij was al actief in het bestuur als algemeen lid. Guido Veenstra neemt nu als algemeen lid plaats in het bestuur, mede om de nieuwe voorzitter te ondersteunen. Sander Meester neemt plaats in het bestuur als Voorzitter JC. Tot slot blijft Katja van Walstijn in het bestuur als Voorzitter TC.

 

Wat betreft de overige commissies is gemeld dat de Kantine-Commissie is overgenomen door Jessica Ottenhoff, Dave Veerman en Justin Groen. De Sponsor-Commissie is nieuw leven in geblazen met Erik Joosse en Nick Eijssens.

 

Verder werden er belangrijke besluiten genomen over de begroting. Ten eerste is besloten dat het financiële begrotingsjaar nu gelijk zal lopen met een badmintonseizoen (i.p.v. een kalenderjaar). Ten tweede is het voorstel tot contributiewijziging met een meerderheid aangenomen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0