· 

Algemene Leden Vergadering

 

Geachte leden,

 

Hierbij kondigen we vast de ALV van 21 maart a.s. aan, om tijdig te noteren in de agenda.

Een belangrijke vergadering vanwege de promotie naar hogere divisies die verschillende competitieteams hebben gemaakt.

Om een financieel gezonde vereniging te blijven, staan voor deze ALV o.a. het aangaan van sponsorcontracten, een nieuwe huurperiode voor de sporthal,

wijziging van het boekjaar en de  contributies voor het komend seizoen op de agenda.

Daarnaast de jaarverslagen over 2017 en de wisselingen in diverse commissies en bestuur.

 

Als je zelf een onderwerp ter bespreking in wilt brengen, kun je dit aangeven bij ondergetekende uiterlijk donderdag 1 maart 2018.

De uitnodiging met agenda en stukken wordt uiterlijk 11 maart 2018 verstuurd. 

 

We hopen op ieders bijdrage om de vereniging op de goede koers te houden.

namens het bestuur van HBV

met vriendelijke groeten,

 

Anne de Valk

secretaris

secretaris@hoornse-bv.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0